Ivar Wenster
Byggnadsantikvarie, kulturvetare

Ankdammen konsult är ett företag som erbjuder tjänster inom offentlig miljö, kulturmiljö, platsvarumärken och andra kulturbundna processer. Vi hjälper till att definiera, förädla och utveckla platser och miljöer för besöksnäring, fastighetsförvaltare och offentlig sektor. Vi har lång erfarenhet att driva projekt och processer inom våra tre konsultområden. Vi arbetar både med egna projekt och som underkonsult. Ankdammen samarbetar i etablerat nätverk med tekniska konsulter, arkitekter, konstnärer och konservatorer vid större projekt.

Ankdammen
Ivar Wenster
Byggnadsantikvarie, kulturvetare
ivar.wenster@ankdammen.eu
076-645 56 26
www.ravnbo.com